The Adventurer: The Curse of the Midas Box

Lời Nguyền Chiếc Hộp Midas

Năm: 2013
Những bí ẩn và lời nguyền thần bí của chiếc hộp Midas đã nổi lên một cuộc chiến giữa các nhà thám hiểm và các thế lực bóng tối …
Khởi chiếu: 10/02/2014
The Adventurer: The Curse of the Midas Box - Lời Nguyền Chiếc Hộp Midas
The Adventurer: The Curse of the Midas Box - Lời Nguyền Chiếc Hộp Midas Poster
Xem trailer phim The Adventurer: The Curse of the Midas Box - Lời Nguyền Chiếc Hộp Midas
5.4 IMDB 99 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Lượt Xem: 1,302

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim The Adventurer: The Curse of the Midas Box - Lời Nguyền Chiếc Hộp Midas

Diễn viên Diễn viên tham gia phim The Adventurer: The Curse of the Midas Box - Lời Nguyền Chiếc Hộp Midas

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim The Adventurer: The Curse of the Midas Box - Lời Nguyền Chiếc Hộp Midas