The Age Of Shadows

The Age Of Shadows

Năm: 2016
Phim The Age Of Shadows (2016) Phim lấy bối cảnh về những năm chiến tranh khi mà Triều tiên còn nằm trong kế hoạch tấn công của Nhật Bản, dân chúng bị đàn áp bóc lột, nhưng ngược lại có một nhóm người nổi lên và chống lại, họ đã lên kế hoạch đưa thuốc nổ từ Thượng Hải về chỗ của họ để nhằm lên kế hoạch trả thù...
The Age Of Shadows - The Age Of Shadows
The Age Of Shadows - The Age Of Shadows Poster
Xem trailer phim The Age Of Shadows - The Age Of Shadows
7 IMDB 140 Phút 2D Digital
Hàn Quốc
Ma – Kinh dị, Gia Đình
Lượt Xem: 3,371