The Ark of Mr. Chow

Lớp Học Thiếu Niên

Năm: 2015
Phim The Ark of Mr. Chow - Lớp Học Thiếu Niên 2015 - Hành trình tìm kiếm và tập hợp lại 22 thiếu niên có chỉ số IQ cao nhất. Họ bắt đầu vào hành trình học tập trước tuổi cũng với những bệnh của tuổi thanh xuân.
Khởi chiếu: 14-02-2016
Xem Phim The Ark of Mr. Chow-Lớp Học Thiếu Niên
Xem Phim The Ark of Mr. Chow-Lớp Học Thiếu Niên
Xem Phim The Ark of Mr. Chow-Lớp Học Thiếu Niên
5.7IMDB104Phút2DDigital
Lượt Xem: 8115