The Book Thief

Kẻ Trộm Sách

Năm: 2014
Trong thời kì kinh hoàng ở nước Đức những năm thế chiến thứ 2, cô bé Liesel tìm thấy niềm an ủi ở những trang sách và cô bạn nhỏ này sẵn sàng ăn trộm sách để đọc và chia sẻ cho những người khác.
Khởi chiếu: 28-02-2014
Xem Phim The Book Thief-Kẻ Trộm Sách
Xem Phim The Book Thief-Kẻ Trộm Sách
Xem Phim The Book Thief-Kẻ Trộm Sách
6IMDB131Phút2DDigital
Lượt Xem: 2043