The Butterfly Effect 3: Revelations

Hiệu Ứng Cánh Bướm 3

Năm: 2009
The Butterfly Effect 3: Revelation là phim có nội dung chính xoay quanh về 1 thanh niên có khả năng siêu nhiên để quay về quá khứ và sửa chữa những sai lầm nhưng cuộc đời là chuỗi domino phức tạp, tương lai là bất định...
Khởi chiếu: 08/07/2013
The Butterfly Effect 3: Revelations - Hiệu Ứng Cánh Bướm 3
The Butterfly Effect 3: Revelations - Hiệu Ứng Cánh Bướm 3 Poster
Xem trailer phim The Butterfly Effect 3: Revelations - Hiệu Ứng Cánh Bướm 3
5.6 IMDB 90 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Lượt Xem: 15,182

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim The Butterfly Effect 3: Revelations - Hiệu Ứng Cánh Bướm 3

Diễn viên Diễn viên tham gia phim The Butterfly Effect 3: Revelations - Hiệu Ứng Cánh Bướm 3

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim The Butterfly Effect 3: Revelations - Hiệu Ứng Cánh Bướm 3