The Butterfly Effect 3: Revelations

Hiệu Ứng Cánh Bướm 3

Năm: 2009
The Butterfly Effect 3: Revelation là phim có nội dung chính xoay quanh về 1 thanh niên có khả năng siêu nhiên để quay về quá khứ và sửa chữa những sai lầm nhưng cuộc đời là chuỗi domino phức tạp, tương lai là bất định...
Khởi chiếu: 08-07-2013
Xem Phim The Butterfly Effect 3: Revelations-Hiệu Ứng Cánh Bướm 3
Xem Phim The Butterfly Effect 3: Revelations-Hiệu Ứng Cánh Bướm 3
Xem Phim The Butterfly Effect 3: Revelations-Hiệu Ứng Cánh Bướm 3
5.6IMDB90Phút2DDigital
Lượt Xem: 16123