The Campaign

Chiến Dịch Bầu Cử

Năm: 2012
Khi dân biểu liên bang đã-từng-đảm-nhiệm-nhiều-nhiệm-kỳ Cam Brady (Will Ferrell) phạm phải một hớ hênh nghiêm trọng trước công chúng trước khi diễn ra cuộc bầu cử sắp tới..
Khởi chiếu: 10-08-2012
Xem Phim The Campaign-Chiến Dịch Bầu Cử
Xem Phim The Campaign-Chiến Dịch Bầu Cử
Xem Phim The Campaign-Chiến Dịch Bầu Cử
6.3IMDB95Phút2DDigital
Lượt Xem: 1158