The Chef The Actor and The Scoundrel

Đầu Bếp, Diễn Viên, Tên Vô Lạii

Năm: 2013
Nhiều tình huống hài hước xảy ra bên trong một nhà hàng người Nhật khi hai thành viên cấp cao của quân đội Nhật đang trên đường làm nhiệm vụ đã bị bắt cóc, bộ phim là một kịch bản hoàn hảo trong kế hoạch lấy thuốc giải để giải cứu nhân dân khỏi dịch bệnh đang lan truyền..
The Chef The Actor and The Scoundrel - Đầu Bếp, Diễn Viên, Tên Vô Lạii
The Chef The Actor and The Scoundrel - Đầu Bếp, Diễn Viên, Tên Vô Lạii Poster
Xem trailer phim The Chef The Actor and The Scoundrel - Đầu Bếp, Diễn Viên, Tên Vô Lạii
5.4 IMDB 2D Digital
Trung Quốc
Hài
Lượt Xem: 1,347

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim The Chef The Actor and The Scoundrel - Đầu Bếp, Diễn Viên, Tên Vô Lạii

Diễn viên Diễn viên tham gia phim The Chef The Actor and The Scoundrel - Đầu Bếp, Diễn Viên, Tên Vô Lạii

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim The Chef The Actor and The Scoundrel - Đầu Bếp, Diễn Viên, Tên Vô Lạii