The Contractor

Giải Cứu Gia Đình

Năm: 2013
Elizabeth Chase cùng chồng là Paul và con gái McKenzie có kế hoạch tân trang lại ngôi nhà. Để đảm bảo ngôi nhà hoàn thiện trước khi buổi từ thiện mà họ đã lên kế hoạch, họ thuê nhà thầu Javier để giúp đỡ. Tuy nhiên, Elizabeth bắt đầu nghi ngờ Javier và biết rằng anh ta đang có âm mưu đen tối. Để cứu gia đình mình, Elizabeth sẽ phải tự tay giải quyết vấn đề..
Khởi chiếu: 07-10-2013
Xem Phim The Contractor-Giải Cứu Gia Đình
Xem Phim The Contractor-Giải Cứu Gia Đình
Xem Phim The Contractor-Giải Cứu Gia Đình
3.8IMDB88Phút2DDigital
Lượt Xem: 1634