The Duel

Huyết Chiến Tử Cấm Thành

Năm: 2000
Bộ phim xoay quanh cuộc lật đổ đương Kim Hoàng Thượng của Cô Thành vì anh mới là dòng máu của Tiên Hoàng, nhưng 20 năm về trước bị gian thần trong triều hãm hại đưa vị Hoàng đế hiện tại lên làm vua. Sau khi biết được chuyện, Cô Thành bất mãn, thực hiện kế hoạch của mình bằng cách thách đấu một trận với Thuý Tuyết tại chính Cấm thành. Cô Thành liệu có đạt được ngôi báu của mình?
Khởi chiếu: 28-06-2014
Xem Phim The Duel-Huyết Chiến Tử Cấm Thành
Xem Phim The Duel-Huyết Chiến Tử Cấm Thành
Xem Phim The Duel-Huyết Chiến Tử Cấm Thành
6IMDB105Phút2DDigital
Lượt Xem: 6112