The Face Reader

Thuật Xem Tướng

Năm: 2013
Một thầy tướng giỏi nhất của triều đại được Vua giao nhiệm vụ nhận diện những kẻ xấu để đội quân của Vua tiêu diệt cái ác từ trong trứng nước. Nhưng nhà Vua bị đột tử một cách bí ẩn, thế lực mới lôi kéo thầy tướng về phe của mình.
Khởi chiếu: 11-09-2013
Xem Phim The Face Reader-Thuật Xem Tướng
Xem Phim The Face Reader-Thuật Xem Tướng
Xem Phim The Face Reader-Thuật Xem Tướng
6.7IMDB142Phút2DDigital
Lượt Xem: 1554