The Fatal Encounter

CUỒNG NỘ BÁ VƯƠNG (VẬN MỆNH VƯƠNG TRIỀU)

Năm: 2014
Vua Jeongjo (1752-1800) là vị vua thứ 22 thời Joseon. Ngài từng được mệnh danh là "vị vua bất hạnh" vì chứng kiến cái chết của cha, lúc bấy giờ là thái tử Sado, bị ông nội, vua Yeongjo (vị vua thứ 21 thời Joseon) ra lệnh xử tử. Sau đó, ngài bị giam giữ trong cuộc chiến giành quyền lực giữa hai thế lực Noron và Soron trong triều đình.
Khởi chiếu: 30/04/2014
The Fatal Encounter - CUỒNG NỘ BÁ VƯƠNG (VẬN MỆNH VƯƠNG TRIỀU)
The Fatal Encounter - CUỒNG NỘ BÁ VƯƠNG (VẬN MỆNH VƯƠNG TRIỀU) Poster
Xem trailer phim The Fatal Encounter - CUỒNG NỘ BÁ VƯƠNG (VẬN MỆNH VƯƠNG TRIỀU)
7 IMDB 135 Phút 2D Digital
Hàn Quốc
Lượt Xem: 2,190

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim The Fatal Encounter - CUỒNG NỘ BÁ VƯƠNG (VẬN MỆNH VƯƠNG TRIỀU)

Diễn viên Diễn viên tham gia phim The Fatal Encounter - CUỒNG NỘ BÁ VƯƠNG (VẬN MỆNH VƯƠNG TRIỀU)

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim The Fatal Encounter - CUỒNG NỘ BÁ VƯƠNG (VẬN MỆNH VƯƠNG TRIỀU)