THE FINEST HOURS

Giờ Lành

Năm: 2016
Phim THE FINEST HOURS - Giờ Lành một bộ phim nói lên ý nghĩa của niềm tin và cuộc sống và sức mạnh của con người. Xoay quanh câu chuyện về lịch sử ngành cứu hộ biển. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng với những cảnh kĩ xảo được sử dụng trong phim.
Xem Phim THE FINEST HOURS-Giờ Lành
Xem Phim THE FINEST HOURS-Giờ Lành
Xem Phim THE FINEST HOURS-Giờ Lành
7IMDB117Phút2DDigital
Lượt Xem: 6248