The Gallows

Giá Treo Tử Thần

Năm: 2015
Trong The Gallows, một nhóm bạn đến ngôi trường của mình thực hiện lại một vở kịch nhằm tưởng nhớ vụ tai nạn sân khấu đã xảy ra ở đây vào 20 năm trước. Tuy nhiên, sau một loạt các sự việc kinh khiếp xuất hiện, họ chỉ ước rằng phải chi mình để im cho quá khứ ngủ yên.
Khởi chiếu: 07-08-2015
Xem Phim The Gallows-Giá Treo Tử Thần
Xem Phim The Gallows-Giá Treo Tử Thần
Xem Phim The Gallows-Giá Treo Tử Thần
4.5IMDB81Phút2DDigital
Lượt Xem: 1552