The Garden of Sinners: Future Gospel

Ranh Giới Hư Không: Vị Lai Phúc Âm

Năm: 2013
Ranh Giới Hư Không: Vị Lai Phúc Âm - Điêu Lành Ở Tương Lai - The Garden of Sinners: Recalled Out Summer: câu chuyện về Shizune Seo và Mitsuru Kamekura 2 con người có khả năng nhìn thấy tương lai, và câu chuyện xảy ra ở 10 năm sau, giữa Mana(con gái của Shiki) và Mitsuru Kamekura.
Khởi chiếu: 14/08/2013
The Garden of Sinners: Future Gospel - Ranh Giới Hư Không: Vị Lai Phúc Âm
The Garden of Sinners: Future Gospel - Ranh Giới Hư Không: Vị Lai Phúc Âm Poster
Xem trailer phim The Garden of Sinners: Future Gospel - Ranh Giới Hư Không: Vị Lai Phúc Âm
7 IMDB 90 Phút 2D Digital
Nhật Bản
Lượt Xem: 4,156