The Girl King

Nữ Hoàng Kristina

Năm: 2015
Phim Nữ Hoàng Kristina - The Girl King 2015 nói về nữ hoàng Kristina - Thụy Điển. Cuộc chiến đấu của nữ hoàng với các thế lực bảo thủ - chống lại ý tưởng hiện đại hóa của cô.
Khởi chiếu: 14-12-2015
Xem Phim The Girl King-Nữ Hoàng Kristina
Xem Phim The Girl King-Nữ Hoàng Kristina
Xem Phim The Girl King-Nữ Hoàng Kristina
5.9IMDB106Phút2DDigital
Lượt Xem: 3539