The Good The Bad The Weird

Thiện, Ác, Quái

Năm: 2008
Phim Thiện, Ác, Quái - The Good The Bad The Weird: thế giới hỗn loạn và những năm 30. Khi mà Triều Tiên rơi vào tay người Nhật. Họ đã chạy tới những vùng Manchuria giáp biên giới Trung Quốc. Một vài người trong số họ đã trở thành cướp để kiếm sống. Hãy xem những cuộc đấu súng quyết liệt trong phim Thiện Ác Quái...
Khởi chiếu: 07-12-2008
Xem Phim The Good The Bad The Weird-Thiện, Ác, Quái
Xem Phim The Good The Bad The Weird-Thiện, Ác, Quái
Xem Phim The Good The Bad The Weird-Thiện, Ác, Quái
7.3IMDB139Phút2DDigital
Lượt Xem: 3534