The Hidden Blade - Kakushiken Oninotsume

Ẩn Kiếm Quỷ Trảo

Năm: 2015
Bộ phim chủ yếu dựa vào câu chuyện trong tiểu thuyết "Ẩn chi kiếm" viết thành kịch bản. Đó là những năm tháng cuối cùng của thời đại Mạc Phủ, những con người của tầng lớp thấp nhất trong xã hội vì muốn sinh tồn mà không ngừng tranh chấp và đau đớn, cùng với sự khát khao trong tình yêu...
Khởi chiếu: 19/03/2015
The Hidden Blade - Kakushiken Oninotsume - Ẩn Kiếm Quỷ Trảo
The Hidden Blade - Kakushiken Oninotsume - Ẩn Kiếm Quỷ Trảo Poster
Xem trailer phim The Hidden Blade - Kakushiken Oninotsume - Ẩn Kiếm Quỷ Trảo
7.8 IMDB 132 Phút 2D Digital
Nhật Bản
Tâm lý - Tình cảm
Lượt Xem: 2,439