The Interpreter

Người Phiên Dịch

Năm: 2005
Chuyện phim The Interpreter kể về Silvia Broome, cô thông ngôn gốc Phi của Liên Hiệp Quốc, đã tình cờ nghe được một âm mưu chết người chống lại đại diện của châu Phi chuẩn bị phát biểu trước Tổng hội đồng của LHQ. Nhận ra cô có thể trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ thích khách, Silvia cố gắng hết sức ngăn chặn kế hoạch đó... chỉ khi cô có thể sống sót đủ lâu để thuyết phục ai đó. Tobin Keller, người đại diện của liên bang chịu trách nhiệm bảo vệ cho cô thông ngôn, lại nghi ngờ cô có thể không nói sự thật. Silvia và Tobin nhìn cuộc sống từ nhiều hướng khác nhau: một người tin vào sức mạnh và sự thiêng liêng của lời nói, một người "đọc" người khác qua hành động, bất kể người đó có nói gì chăng nữa.
Khởi chiếu: 09-08-2013
Xem Phim The Interpreter-Người Phiên Dịch
Xem Phim The Interpreter-Người Phiên Dịch
Xem Phim The Interpreter-Người Phiên Dịch
6.4IMDB128Phút2DDigital
Lượt Xem: 2158