The Invisible

Người vô hình

Năm: 2007
Nick đang là một sinh viên hứa hẹn một tương lai tốt đẹp. Đến một ngày, Nick gặp phải bi kịch khi bị Annie tấn công chí mạng đến gần chết. Sau cơn mê Nick trở về nhưng chỉ là một hồn ma và vô hình đối với mọi người. Nick không hề biết rằng linh hồn của mình chỉ còn tồn vài thêm vài giờ trong lúc mẹ của Nick cùng cảnh sát nỗ lực tìm kiếm anh…
Khởi chiếu: 27-04-2007
Xem Phim The Invisible-Người vô hình
Xem Phim The Invisible-Người vô hình
Xem Phim The Invisible-Người vô hình
6IMDB97Phút2DDigital
Lượt Xem: 1677