The Last Legion

Đạo Binh Cuối Cùng

Năm: 2014
Năm 476 trước Công nguyên, đế chế La Mã lâm vào cảnh nguy ngập khi cậu hoàng tử nhỏ Romulus chỉ mới tròn 12 tuổi. Trong cuộc tìm kiếm con đường cứu nguy cho đất nước, Romulus đã phát hiện ra thanh kiếm huyền thoại tương truyền là của Caesar khi xưa...
Khởi chiếu: 31-07-2014
Xem Phim The Last Legion-Đạo Binh Cuối Cùng
Xem Phim The Last Legion-Đạo Binh Cuối Cùng
Xem Phim The Last Legion-Đạo Binh Cuối Cùng
5.4IMDB100Phút2DDigital
Lượt Xem: 2429