The Long Kiss Goodnight

Nụ Hôn Dài Từ Biệt

Năm: 1996
Samantha từng là một vũ khí lợi hại của CIA, chỉ vì vô tình biết được những bí mật khủng khiếp của người chỉ huy trực tiếp mà cô trở thành nạn nhân của một kế hoạch thanh trừng vô cùng man rợ.
Khởi chiếu: 11-10-1996
Xem Phim The Long Kiss Goodnight-Nụ Hôn Dài Từ Biệt
Xem Phim The Long Kiss Goodnight-Nụ Hôn Dài Từ Biệt
Xem Phim The Long Kiss Goodnight-Nụ Hôn Dài Từ Biệt
6.6IMDB120Phút2DDigital
Lượt Xem: 2603