The Magic of Belle Isle

Và Con Tim Đã Vui Trở Lại

Năm: 2012
Trong một nỗ lực khơi nguồn lại cảm hừng sáng tác văn chương, một nhà văn bị liệt, phải gắn chặt cuộc đời còn lại của mình với xe lăn, đã làm bạn với một người phụ nữ và 3 đứa trẻ, những người đã thổi bùng lại ngọn lửa đam mê sống, đam mê viết của ông...
Khởi chiếu: 06-07-2012
Xem Phim The Magic of Belle Isle-Và Con Tim Đã Vui Trở Lại
Xem Phim The Magic of Belle Isle-Và Con Tim Đã Vui Trở Lại
Xem Phim The Magic of Belle Isle-Và Con Tim Đã Vui Trở Lại
6.5IMDB109Phút2DDigital
Lượt Xem: 1255