The Magical Brush

Thần Bút Mã Lương

Năm: 2014
Mã Lương là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, rất thích vẽ tranh. Cậu sống ở Bách Hoa Thôn yên bình. Một ngày kia, một tên đại tướng quân tham lam hung ác dẫn theo một tên tiểu hoàng đế đến Bách Hoa Thôn hòng chiếm đoạt mỏ vàng ở đây. Bát Mặc tiên nhân đã tặng cây bút thần cho Mã Lương, hi vọng Mã Lương có thể dùng cây bút thần này bảo vệ dân làng.
Khởi chiếu: 30-09-2014
Xem Phim The Magical Brush-Thần Bút Mã Lương
Xem Phim The Magical Brush-Thần Bút Mã Lương
Xem Phim The Magical Brush-Thần Bút Mã Lương
0IMDB82Phút2DDigital
Lượt Xem: 1146