The Man From Earth

Người Bất Tử

Năm: 2007
Bộ phim The Man from Earth (Người Bất Tử) kể về bữa tiệc chia tay của Giáo sư John Oldman trước khi quyết định về hưu, ông đã tiết lộ cho những người bạn của mình, ông là một người bất tử đã sống trên trái đất suốt 14.000 năm. Ông kể ông đã từng đi thuyền với Ma-gen-lăng, đã gặp đức Phật, đã trải qua tất cả các biến cố của lịch sử, và đỉnh điểm, ông chính là.....
Khởi chiếu: 29-07-2013
Xem Phim The Man From Earth-Người Bất Tử
Xem Phim The Man From Earth-Người Bất Tử
Xem Phim The Man From Earth-Người Bất Tử
8IMDB87Phút2DDigital
Lượt Xem: 5240