The Man in the Iron Mask

Người Mang Mặt Nạ Sắt

Năm: 1998
Bối cảnh phim vào thế kỷ thứ 17, dưới sự cai quản độc tài của vị vua trẻ Louis XIV,  nhân dân Pháp chịu nhiều cơ cực. Trong số 4 người lính ngự lâm huyền thoại xưa kia, những con người đã đổ không biết bao nhiêu máu và nước mắt để tận trung với triều đình, với lý tưởng, thì nay chỉ còn 1 người duy nhất ở lại là D’Artagnan, ở lại phục vụ cho triều đình.
Khởi chiếu: 13-03-1998
Xem Phim The Man in the Iron Mask-Người Mang Mặt Nạ Sắt
Xem Phim The Man in the Iron Mask-Người Mang Mặt Nạ Sắt
Xem Phim The Man in the Iron Mask-Người Mang Mặt Nạ Sắt
6.2IMDB132Phút2DDigital
Lượt Xem: 3054