The Man Who Shot Liberty Valance

Ngươì Bắn Liberty Valance

Năm: 1962
Khi Thượng nghị sĩ Ransom Stoddard trở về nhà sau tang lễ của Tom Doniphon, ông kể lại cho một biên tập viên tờ báo địa phương tất cả mọi việc mờ ám sau tất cả mọi chuyện.
Khởi chiếu: 22/04/1962
The Man Who Shot Liberty Valance - Ngươì Bắn Liberty Valance
The Man Who Shot Liberty Valance - Ngươì Bắn Liberty Valance Poster
Xem trailer phim The Man Who Shot Liberty Valance - Ngươì Bắn Liberty Valance
8.1 IMDB 123 Phút 2D Digital
Mỹ
Cao bồi Viễn Tây
Lượt Xem: 4,262

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim The Man Who Shot Liberty Valance - Ngươì Bắn Liberty Valance

Diễn viên Diễn viên tham gia phim The Man Who Shot Liberty Valance - Ngươì Bắn Liberty Valance

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim The Man Who Shot Liberty Valance - Ngươì Bắn Liberty Valance