The Master

Bậc Thầy Võ Thuật

Năm: 2015
Một bậc thầy võ thuật từ chối vào đội quân của nhà Thanh, mẹ và học sinh của mình bị bắt giữ. Để cứu họ, Chen chỉ có một con đường: chiến tranh cho tất cả.
Khởi chiếu: 08-04-2015
Xem Phim The Master-Bậc Thầy Võ Thuật
Xem Phim The Master-Bậc Thầy Võ Thuật
Xem Phim The Master-Bậc Thầy Võ Thuật
6IMDB86Phút2DDigital
Lượt Xem: 3201