The Monkey King

ĐẠI NÁO THIÊN CUNG

Năm: 2013
The Monkey King là câu chuyện về cuộc đời của Tôn Ngộ Không trước chuyến tháp tùng Đường Tăng đi Ấn Độ thỉnh kinh. Ngưu Ma Vương vì muốn đưa người vợ yêu là Thiết phiến công chúa và con trai là Hồng hài nhi lên thiên đàng nên đã xúi giục Tôn Ngộ Không tấn công triều đình. Do phạm tội đại náo thiên cung nên Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai phạt nhốt dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm cho đến khi được Tam Tạng giải thoát và theo ông đi thỉnh kinh.
Khởi chiếu: 01-01-2014
Xem Phim The Monkey King-ĐẠI NÁO THIÊN CUNG
Xem Phim The Monkey King-ĐẠI NÁO THIÊN CUNG
Xem Phim The Monkey King-ĐẠI NÁO THIÊN CUNG
5.4IMDB119Phút2DDigital
Lượt Xem: 15289