The Mystic Nine Side Story

Lão Cửu Môn: Nhị Nguyệt Khai Hoa

Năm: 2016
Phim The Mystic Nine Side Story- Lão Cửu Môn: Nhị Nguyệt Khai Hoa (2016) Là phần ngoại truyện của Lão Cửu Môn . Xoay quanh câu chuyện của Nhị Nguyệt Hồng Và những người bạn, Phái Tam Thúc kể lại Nhị gia sau khi Nha Đầu qua đời, kết giao cùng với Cát An và Bạch gia, đánh đuổi quân Nhật xâm lăng...
The Mystic Nine Side Story - Lão Cửu Môn: Nhị Nguyệt Khai Hoa
The Mystic Nine Side Story - Lão Cửu Môn: Nhị Nguyệt Khai Hoa Poster
Xem trailer phim The Mystic Nine Side Story - Lão Cửu Môn: Nhị Nguyệt Khai Hoa
0 IMDB 93 Phút 2D Digital
Trung Quốc
Lượt Xem: 1,574