THE NEXT GENERATION PATLABOR: TOKYO WAR

Đại Chiến Ở Tokyo

Năm: 2015
Phim Đại Chiến Ở Tokyo 2015 - The Next Generation Patlabor: Tokyo War 2015 nội dung phim thuật về cuộc tấn công ở Odaiba, Tokyo mục tiêu là Gray Ghost.
THE NEXT GENERATION PATLABOR: TOKYO WAR - Đại Chiến Ở Tokyo
THE NEXT GENERATION PATLABOR: TOKYO WAR - Đại Chiến Ở Tokyo Poster
Xem trailer phim THE NEXT GENERATION PATLABOR: TOKYO WAR - Đại Chiến Ở Tokyo
4.3 IMDB 93 Phút 2D Digital
Nhật Bản
Lượt Xem: 1,522

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim THE NEXT GENERATION PATLABOR: TOKYO WAR - Đại Chiến Ở Tokyo

Diễn viên Diễn viên tham gia phim THE NEXT GENERATION PATLABOR: TOKYO WAR - Đại Chiến Ở Tokyo

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim THE NEXT GENERATION PATLABOR: TOKYO WAR - Đại Chiến Ở Tokyo