The Night Crew

Biệt Đội Săn Tiền Thưởng

Năm: 2015
NightCrew, là một biệt đội săn tiền thưởng, và họ giải cứu 1 cô gái người Trung Quốc. Bọn họ phải chiến đấu để tồn tại trong khi qua đêm tại một nhà nghỉ, rồi nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm về cô gái Trung Quốc mà họ đã giải cứu...
Khởi chiếu: 08-04-2015
Xem Phim The Night Crew-Biệt Đội Săn Tiền Thưởng
Xem Phim The Night Crew-Biệt Đội Săn Tiền Thưởng
Xem Phim The Night Crew-Biệt Đội Săn Tiền Thưởng
4.2IMDB88Phút2DDigital
Lượt Xem: 1773