The Oxford Murders

Những Tên Sát Nhân Thông Minh

Năm: 2008
Tại trường đại học Oxford, một giáo sư và một sinh viên phải cùng nhau tìm cách ngăn chặn những hành vi tội ác được gây ra bởi những tên sát nhân khác nhau, nhưng có mối liên kết là các ký tự toán học...
Khởi chiếu: 18-01-2008
Xem Phim The Oxford Murders-Những Tên Sát Nhân Thông Minh
Xem Phim The Oxford Murders-Những Tên Sát Nhân Thông Minh
Xem Phim The Oxford Murders-Những Tên Sát Nhân Thông Minh
6.1IMDB108Phút2DDigital
Lượt Xem: 1745