The Philosophers - After the Dark

Nhà Triết Học

Năm: 2013
Tại một trường quốc tế tại Jakarta, một giáo viên triết học thách thức đẳng cấp của hai mươi học viên của mình để chọn mười trong số họ sẽ có được nơi trú ẩn dưới lòng đất. Và khởi động lại loài người bằng hạt nhân...
Khởi chiếu: 14-03-2014
Xem Phim The Philosophers - After the Dark-Nhà Triết Học
Xem Phim The Philosophers - After the Dark-Nhà Triết Học
Xem Phim The Philosophers - After the Dark-Nhà Triết Học
5.7IMDB106Phút2DDigital
Lượt Xem: 1786