The Siege of Jadotville

Bao Vây Jadotville

Năm: 2016
PhimThe Siege of Jadotville -Bao Vây Jadotville (2016) Kể về lịch sử của quân đội Liên Hợp Quốc bị đánh bởi quân đội của Katangese-Congo, quân đội Ireland của Liên Hợp Quốc đã đứng dậy chống lại với vũ khí hạng nhẹ nhưng đã bị bao vây tại Jadotville suốt những ngày tăm tối..
Xem Phim The Siege of Jadotville-Bao Vây Jadotville
Xem Phim The Siege of Jadotville-Bao Vây Jadotville
Xem Phim The Siege of Jadotville-Bao Vây Jadotville
7IMDB108Phút2DDigital
Lượt Xem: 3704