The Social Network

Mạng xã hội

Năm: 2010
Chuyển thể từ cuốn sách  "The Accidental Billionaires: The Founding of Facebook, a Tale of Sex, Money, Genius and etrayal" của Ben Mezrich, "The Social Network" kể về quá trình thành lập mạng xã hội Facebook.
Khởi chiếu: 01-10-2010
Xem Phim The Social Network-Mạng xã hội
Xem Phim The Social Network-Mạng xã hội
Xem Phim The Social Network-Mạng xã hội
8.3IMDB120Phút2DDigital
Lượt Xem: 1855