The Trip to Italy

Chuyến Đi Đến Ý

Năm: 2015
Hai người đàn ông, sáu bữa ăn trong sáu nơi khác nhau trên một chuyến đi đường trên đất Ý. Liguria, Tuscany, Rome, Amalfi và kết thúc ở Capri."
Khởi chiếu: 19-01-2015
Xem Phim The Trip to Italy-Chuyến Đi Đến Ý
Xem Phim The Trip to Italy-Chuyến Đi Đến Ý
Xem Phim The Trip to Italy-Chuyến Đi Đến Ý
6.7IMDB108Phút2DDigital
Lượt Xem: 1418