Three Colors: White

Ba sắc màu: Trắng

Năm: 1994
Phần 2 của ba phần phim của bộ phim nói về xã hội Pháp đương đại với một người đàn ông người Ba Lan di dân có vợ muốn ly dị ông vì ông không thể hoàn hảo khi trên giường.
Khởi chiếu: 18-02-1994
Xem Phim Three Colors: White-Ba sắc màu: Trắng
Xem Phim Three Colors: White-Ba sắc màu: Trắng
Xem Phim Three Colors: White-Ba sắc màu: Trắng
7.7IMDB87Phút2DDigital
Lượt Xem: 1655