Three Days Of The Condor

Ba Ngày Của Chim Ưng

Năm: 1975
Turner là người làm việc cho CIA, công việc của anh là đọc sách và đề ra các kịch bản có thể được sử dụng cho công việc tình báo. Một ngày, anh ra ngoài ăn trưa nhưng khi trở về mọi người ở Trung tâm đã bị giết.
Khởi chiếu: 14-11-1975
Xem Phim Three Days Of The Condor-Ba Ngày Của Chim Ưng
Xem Phim Three Days Of The Condor-Ba Ngày Của Chim Ưng
Xem Phim Three Days Of The Condor-Ba Ngày Của Chim Ưng
7.5IMDB117Phút2DDigital
Lượt Xem: 4423