Tiny Times 2

TIỂU THỜI ĐẠI 2

Năm: 2013
NỘI DUNG PHIM Tiny Times 2 sẽ có màu sắc u ám hơn phần 1. Đối lập với sự trong sáng, ấm áp của Tiny Times, phần 2 có tên Thanh mộc thời đại sẽ chứa đựng những âm mưu đen tối, khai thác mặt tối trong tâm địa mỗi người. Tiny Times 2 sẽ có kết thúc rất khó lường và hoàn toàn bất ngờ, thậm chí khác xa tiểu thuyết gốc.
Xem Phim Tiny Times 2-TIỂU THỜI ĐẠI 2
Xem Phim Tiny Times 2-TIỂU THỜI ĐẠI 2
Xem Phim Tiny Times 2-TIỂU THỜI ĐẠI 2
0IMDB2DDigital
Lượt Xem: 3882