Vampire Academy

Học Viện Ma Cà Rồng

Năm: 2014
Rose Hathaway là một Dhampir, nửa người / ma cà rồng, người giám hộ của Moroi, hòa bình, ma cà rồng chết sống kín đáo trong thế giới của chúng tôi. Di sản của mình là bảo vệ Moroi từ khát máu, ma cà rồng bất tử, các Strigoi...
Khởi chiếu: 03-05-2014
Xem Phim Vampire Academy-Học Viện Ma Cà Rồng
Xem Phim Vampire Academy-Học Viện Ma Cà Rồng
Xem Phim Vampire Academy-Học Viện Ma Cà Rồng
5.6IMDB104Phút2DDigital
Lượt Xem: 1574