Vanity Fair

Hội Chợ Phù Hoa

Năm: 2015
Lớn lên trong gia cảnh nghèo khó, Becky Sharp cùng với người bạn thân Amelia quyết tâm gạt bỏ quá khứ khổ nhục của mình để leo lên một địa vị cao quý hơn trong xã hội.
Khởi chiếu: 09-06-2015
Xem Phim Vanity Fair-Hội Chợ Phù Hoa
Xem Phim Vanity Fair-Hội Chợ Phù Hoa
Xem Phim Vanity Fair-Hội Chợ Phù Hoa
6.2IMDB141Phút2DDigital
Lượt Xem: 34285