Waiting For Superman

Trông Chờ Những Siêu Anh Hùng

Năm: 2010
Waiting For Superman là một bộ phim tài liệu năm 2010 của đạo diễn Davis Guggenheim và nhà sản xuất phim Lesley Chilcott. Bộ phim phân tích sự thất bại của giáo dục công lập Mỹ bằng cách bắt trước một số học sinh thông qua hệ thống giáo dục...
Khởi chiếu: 11-11-2013
Xem Phim Waiting For Superman-Trông Chờ Những Siêu Anh Hùng
Xem Phim Waiting For Superman-Trông Chờ Những Siêu Anh Hùng
Xem Phim Waiting For Superman-Trông Chờ Những Siêu Anh Hùng
7.5IMDB111Phút2DDigital
Lượt Xem: 2501