War Pigs

Biệt Đội Cảm Tử

Năm: 2015
War Pig sẽ đưa chúng ta về thời kì Thế Chiến thứ 2 cùng với một vị đại úy bị giáng chức, Jack Wosick. Anh được trao cho một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, đó là bí mật tiến đến phía sau hàng ngũ quân phát-xít và chiếm lấy siêu vũ khí tối tân kinh khủng V3. Tuy nhiên những người sẽ cùng anh thực hiện nhiệm vụ này lại là một nhóm chẳng ra gì và anh phải nhờ vào hai người chiến binh kì cựu khác để huấn luyện họ cho cuộc chiến sắp tới...
Khởi chiếu: 01-08-2015
Xem Phim War Pigs-Biệt Đội Cảm Tử
Xem Phim War Pigs-Biệt Đội Cảm Tử
Xem Phim War Pigs-Biệt Đội Cảm Tử
4.5IMDB92Phút2DDigital
Lượt Xem: 17382