What Lies Beneath

Hồn Ma Báo Oán

Năm: 2000
Cảm thấy cô đơn sau khi cô con gái đi học đại học xa nhà, Claire cảm nhận có một linh hồn đang cố gắng liên lạc với cô. Chồng cô Norman, một nhà khoa họccho rằng chỉ vì cô cứ tin vào những điều siêu nhiên nên tưởng tượng ra thế. Ông gửi gắm cô cho một nhà tâm lý học người lắng nghe câu chuyện của Claire hơn là
Xem Phim What Lies Beneath-Hồn Ma Báo Oán
Xem Phim What Lies Beneath-Hồn Ma Báo Oán
Xem Phim What Lies Beneath-Hồn Ma Báo Oán
6.6IMDB129Phút2DDigital
Lượt Xem: 2031