Wo Hu: Operation Undercover - Ngor Fu

Ngọa Hổ Trầm Luân

Năm: 2006
Phục hổ là tên một chiến dịch đưa người đi nằm vùng của cảnh sát Hồng Kông nhằm chia rẽ nội bộ và triệt phá các băng đảng XHĐ.Trong câu chuyện dưới đây; nội dung chỉ xoay quanh các diễn biến trong nội bộ của băng xã hội đen có tên là "Nhân Nghĩa Hội" và sự tự tan rã từ các mâu thuẫn cá nhân.
Khởi chiếu: 24/08/2013
Wo Hu: Operation Undercover - Ngor Fu - Ngọa Hổ Trầm Luân
Wo Hu: Operation Undercover - Ngor Fu - Ngọa Hổ Trầm Luân Poster
Xem trailer phim Wo Hu: Operation Undercover - Ngor Fu - Ngọa Hổ Trầm Luân
6 IMDB 85 Phút 2D Digital
Hồng Kông
Hình Sự
Lượt Xem: 1,820