X-Men: Apocalypse

Dị Nhân: Khải Huyền

Năm: 2016
Phim X-Men: Khải Huyền tiếp nối các phần trước của series phim X-Men. Ở phần này, nhân vật phản diện thuộc 1 trong những nhân vật mạnh nhất Apocalypse xuất hiện. Apocalypse đe dọa sẽ phá huy mọi thứ của hành tinh. Làm thế nào để các x - men có thể ngăn chặn được anh ta...
Khởi chiếu: 15-08-2016
Xem Phim X-Men: Apocalypse-Dị Nhân: Khải Huyền
Xem Phim X-Men: Apocalypse-Dị Nhân: Khải Huyền
Xem Phim X-Men: Apocalypse-Dị Nhân: Khải Huyền
7.4IMDB144Phút2DDigital
Lượt Xem: 119865