X-Men Origins Wolverine

Dị Nhân : Nguồn Gốc Người Sói

Năm: 2009
Bộ phim kể về nguồn gốc của Logan - Wolverine. Logan đã cùng người anh em kết nghĩa - Victor bỏ nhà ra đi khi còn bé vì đã giết người và trải qua hơn 200 năm tồn tại. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến khi 2 người được một vị tướng quân mời vào một đội đặc biệt gồm những dị nhân có sức mạnh khác nhau. Họ được giao thực hiện các sứ mệnh tối mật...
Xem Phim X-Men Origins Wolverine-Dị Nhân : Nguồn Gốc Người Sói
Xem Phim X-Men Origins Wolverine-Dị Nhân : Nguồn Gốc Người Sói
Xem Phim X-Men Origins Wolverine-Dị Nhân : Nguồn Gốc Người Sói
6.7IMDB107Phút2DDigital
Lượt Xem: 21699