X-Men: The Last Stand

Dị Nhân 3 Phán Quyết Cuối Cùng

Năm: 2006
Đây là đỉnh điểm cuộc đấu tranh của những dị nhân với loài người. Một bên là cộng đồng dị nhân ác với âm mưu thống trị thế giới, một bên là những dị nhân lương thiện của trường đào tạo do Xavier đứng đầu. Cuộc chiến không khoan nhượng với khẩu hiệu: “Một người vì mọi người” và “Kẻ mạnh sẽ chiến thắng”...
Xem Phim X-Men: The Last Stand-Dị Nhân 3 Phán Quyết Cuối Cùng
Xem Phim X-Men: The Last Stand-Dị Nhân 3 Phán Quyết Cuối Cùng
Xem Phim X-Men: The Last Stand-Dị Nhân 3 Phán Quyết Cuối Cùng
6.8IMDB104Phút2DDigital
Lượt Xem: 27923