X-Men: The Last Stand

Dị Nhân 3 Phán Quyết Cuối Cùng

Năm: 2006
Đây là đỉnh điểm cuộc đấu tranh của những dị nhân với loài người. Một bên là cộng đồng dị nhân ác với âm mưu thống trị thế giới, một bên là những dị nhân lương thiện của trường đào tạo do Xavier đứng đầu. Cuộc chiến không khoan nhượng với khẩu hiệu: “Một người vì mọi người” và “Kẻ mạnh sẽ chiến thắng”...
X-Men: The Last Stand - Dị Nhân 3 Phán Quyết Cuối Cùng
X-Men: The Last Stand - Dị Nhân 3 Phán Quyết Cuối Cùng Poster
Xem trailer phim X-Men: The Last Stand - Dị Nhân 3 Phán Quyết Cuối Cùng
6.8 IMDB 104 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Lượt Xem: 27,253