Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS

Ngày: 11-10-2015Người tạo: Viết Nguyên1160 lượt xem
Số mới nhất của DC All Access cung cấp thông tin về quá trình thiết kế trang phục cho ba nhân vật biểu tượng trong Batman v Superman: Dawn of Justice, qua phỏng vấn của nhà thiết kế trang phục Michael Wilkinson với những concept art tuyệt đẹp.
Trong lúc chờ đợi sự xuất hiện của Bom bất BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE mời Anh em cũng chiêm ngưỡng Concept Art tuyệt đẹp của 3 nhân vận chính trong phim.
Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS
SuperMan

 

Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS

 

Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS
And Batman

 

Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS

 

Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS

 

Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS
Wonder Woman

 

Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS

 

Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS

 

Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS
 

 

Hình ảnh mới của Batman (Ben Affleck):

 
Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS

 

Tại New York Comic Con (NYCC), Warner Bros. tiếp tục chiến dịch quảng bá cho bộ phim bằng cách cho khán giả truy cập WiFi miễn phí của LexCorp như đã thông báo từ trước, công bố website chính thức tại http://lexcorp.io, đồng thời giới thiệu hệ điều hành Lex/OS. Ngoài ra, LexCorp còn cho khán giả đến tham quan khu trưng bày riêng của họ sạc điện thoại miễn phí.
 
 
Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS

 

Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS

 

Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS

 

Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS
 


Một số tượng đồ chơi được trưng bày tại NYCC:

 
Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS

 

Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS

 

Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS

 

Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS

 

Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS

 

Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS

 

Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS
 
Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS

 

 
Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS

 

Theo CBM, collider

    Bình Luận cho Batman vs SuperMan concept Art Tượng đồ chơi và Hệ điều hành Lex/OS: