Tài khoản IMovies được dùng để đăng nhập trên tất cả các ứng dụng Imovies bao gồm Ứng dụng IMovies cho Android TV Box và Smart TV, Ứng dụng IMovies cho điện thoại Android và Website Imovies.vn. Sau khi đăng nhập bạn có thể xem tất cả thiết bị đang sử dụng, nạp xu, mua VIP cho thiết bị hoặc cho website.